rezydenci artyści 2023

rezydenci artyści 2023
Katharina Reich
Katarzyna Łukasiewicz
Karolina Konopka
Jagoda Dobecka

wystawiający artyści

W odpowiedzi na tegoroczny Open Call otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń, które reprezentują różne gatunki i ciekawe podejścia – za wszystkie chcemy podziękować! Każda praca i propozycja zasługiwała na odpowiednią uwagę, a jury nie miało łatwego zadania. Obrady były bardzo ciekawe i przyniosły wiele inspiracji, w próbach uzgodnienia ostatecznego werdyktu. Ostatecznie jury w składzie Magdalena Kreis, Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, Julia Meyer-Brehm, Mindaugas Gapševičius i Héctor Solari postanowiło nominować do tegorocznej wystawy następujących artystów:

Małgorzata Gwiazdonik-Muller
Martyna Jastrzebska
Michalina W. Klasik
Dominik Leingartner
Lukas Rosen
Alexander Schröder
Kamila Wolszczak