Open call

Termin składania wniosków upłynął 20 lutego 2023 roku.
Kolejne wnioski nie będą przyjmowane.

Festiwal Sztuki Współczesnej ZUKUNFTSVISIONEN zaprasza do zgłaszania prac. Zgłoszenia powinny nawiązywać do tematu tegorocznego festiwalu – „Together Forever”. Wybrane prace będą prezentowane podczas festiwalu od 9 do 18 czerwca 2023. Aby zgłosić się do programu, należy skorzystać z poniższego formularza. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 lutego 2023 roku. Cieszymy się na możliwość poznania różnorodnych stanowisk i koncepcji!

festiwal

17. edycja Festiwalu Sztuki Współczesnej ZUKUNFTSVISIONEN odbędzie się w dniach 9-18 czerwca 2023 pod hasłem „Together Forever”. Festiwal jest organizowany przez polsko-niemiecki zespół i corocznie odbywa się w przestrzeniach pustych budynków w Görlitz, ujawniając potencjał kultury i sztuki. ZUKUNFTSVISIONEN to wystawa oraz koncerty, warsztaty, spotkania i różnorodne wydarzenia w języku polskim i niemieckim.

temat

Jesteśmy razem.

Jesteśmy sąsiadami. Jesteśmy Niemcami. Jesteśmy Polakami. Jesteśmy Europejczykami. Dbamy o siebie. Różnimy się. Jesteśmy tacy sami. Nie znamy się. Nawiązujemy kontakt. Ustalamy granice. Budujemy mosty. Nie jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy ciekawi. Jesteśmy w kontakcie. Żyjemy oddzielnie. Jesteśmy zjednoczeni. 

Jesteśmy razem. Na zawsze!

 

 

Przechodzimy przez most i znajdujemy się w innym kraju. Przekraczanie granic jest częścią naszej codzienności. Teraz zapraszamy artystki i artystów, aby wraz z nami zagłębili się w ten labirynt relacji między dwoma miastami w centrum Europy. Niemieckie Görlitz i polski Zgorzelec tworzą jednen organizm nad graniczną rzeką Nysą, emblematyczne miejsce splotu geopolityki, wyzwań językowych i emanującego z regionów przygranicznych romantyzmu. Oferujemy przestrzeń dla artystycznej eksploracji tego szczególnego związku i łączących się z nim tematów. Szukamy interpretacji. Szukamy tłumaczeń. Szukamy nowych mostów.

 

Spis treści

1. Warunki zgłoszenia, terminy i anonimowość

2. Jury i procedura wyboru 

3. Wydatki, koszty podróży i produkcji

4. Czas trwania wystawy

5. Ubezpieczenie i umowy

6. Mediacja sztuki

7. Formularz zgłoszeniowy, deadline

1. Warunki zgłoszenia, terminy i anonimowość

Prace i propozycje można być zgłaszane zarówno indywidualnie, jak i jako kolektywy/grupy artystyczne. Prace mogą reprezentować dowolną dziedzinę sztuki. Zgłaszane preace muszą  odnosić się do tematu festiwalu – „Together Forever”. Zgłoszenie należy przesłać poprzez formularz online zamieszczony poniżej, zawierający wszystkie niezbędne informacje. Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2023 o godz. 12.00. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia otrzymane w tym terminie. 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć jeden plik PDF prezentujący istniejącą pracę lub opracowaną koncepcję dzieła, które ma zostać zrealizowane. Powinien również zawierać informacje o zasobach technicznych, materiałach i wymaganiach dotyczących przestrzeni wystawienniczej (rider techniczny). Lista materiałów powinna zawierać się w zgłoszeniu i być jak najbardziej precyzyjna. 

Informacje o artyście NIE mogą być zawarte w pliku PDF. Ma to na celu zapewnienie uczciwego i anonimowego procesu wyboru. Zgłoszenia, które nie będą anonimowe, zostaną z niego wykluczone. Anonimowy PDF zostanie przekazany naszemu Jury.

 

2. Jury i procedura wyboru

Prace, które zostaną zaprezentowane w ramach festiwalu, zostaną wybrane przez zewnętrzne Jury, a lista wybranych artystów zostanie ogłoszona nie później niż do końca marca. 

3. Wydatki, koszty podróży i produkcji

ZUKUNFTSVISIONEN 2023 zapewnia 200 € zaliczki na wydatki (pokrycie kosztów wydatków) dla każdego wybranego artysty / kolektywu. 

ZUKUNFTSVISIONEN 2023 może pokryć do 200 € kosztów produkcji i przygotowania pracy. 

Koszty podróży na i z festiwalu mogą zostać zwrócone. Prosimy o konsultację z zespołem festiwalowym.

 

4. Czas trwania wystawy

Wybrane prace będą prezentowane podczas ZUKUNFTSVISIONEN 2023. Zespół festiwalowy będzie w stałym kontakcie z wybranymi artystami, aby uaktualnić listę potrzebnych materiałów, zorganizować ekspozycję pracy oraz zebrać informacje i materiały do celów PR.

 

Jeśli ograniczenia związane z pandemią sprawią, że festiwal nie będzie mógł się odbyć w zaplanowanym okresie, zespół festiwalowy ma prawo przełożyć lub odwołać festiwal, jednak będzie się to odbywać w ścisłym porozumieniu z artystami.

 

5. Ubezpieczenie i umowy

Wystawa odbywa się w pustych budynkach, co oznacza, że ściany przestrzeni wystawowych mogą być porowate, nierówne, lekko wilgotne itp. Dodatkowo, budynek może być chronionym zabytkiem. Należy to brać pod uwagę dokonując zgłoszenia.

 

Sale wystawowe nie są otwarte dla publiczności poza godzinami działania festiwalu. W godzinach działania festiwalu dzieła będą pilnowane przez zespół festiwalowy.

 

Wraz z powieszeniem lub instalacją prace są ubezpieczone od kradzieży i zabezpieczone przed zniszczeniem. Szczegóły dotyczące ubezpieczenia zawarte są w umowie wystawienniczej. 

 

Umowa wystawiennicza zostanie wysłana do artystów z wyprzedzeniem. Umowa musi być podpisana przed montażem pracy.

 

Tegoroczny budynek festiwalowy nie został jeszcze wybrany. O miejscu prezentacji prac artystki/artyści zostaną poinformowani tak szybko, jak będzie to możliwe. 

 

Właścicielami powstałych prac są poszczególne artystki i artyści. Transport zwrotny może zostać dofinansowany w porozumieniu z zespołem festiwalowym.

 

6. Mediacja sztuki

W ramach ZUKUNFTSVISIONEN 2023 odbywać się będzie program rezydencyjny mediacji sztuki, w związku z tym z artyst(k)ami podejmowany będzie indywidualny kontakt z prośbą o udział w programie.

7. Formularz zgłoszeniowy, deadline

Zgłoszenia należy składać wyłącznie za pomocą formularza internetowego:

Termin zgłoszeń upływa 20 lutego 2023 o godzinie 12:00.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub kwestii do konsultacji, Zespół Festiwalu jest dostępny pod adresem: bewerbung@zuvi-festival.de

Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych zgłoszeń i cieszymy się na możliwość poznania różnorodnych  artystycznych podejść! 

 

Więcej informacji: